Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Barcic Dolnych

Wszystkie osoby które wcześniej składały wnioski o zmianę, albo chcą jeszcze złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia działek w PLANIE MIEJSCOWYM składają wniosek do Burmistrza Starego Sącza wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”

w terminie od dnia 01 marca 2024r. do dnia 10 maja 2024 r.

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, pokój nr 35 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz poniżej.

Wnioski można składać w formie:

papierowej – dziennik podawczy lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz)

elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej: gmina@starysacz.um.gov.pl lub platformy ePUAP.

Przypominamy planem objęte są trzy obszary na terenie Sołectwa:

Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”
Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”
Uchwała Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”