XXXXVIII sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W poniedziałek 23.04.2018 r. miała miejsce XLVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Pan Jacek Lelek przedstawił listę 17 zadań o zapewnionym już finansowaniu, które są lub będą realizowane na terenie gminy Stary Sącz, w tym 2 dotyczące Barcic,

tj. termorenowacja Szkoły w Barcicach oraz rozbudowa tejże Szkoły. Burmistrz poinformował także, że złożono wniosek o dofinansowanie (LIDER PROW) budowy boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych, oraz projekt rozbudowy infrastruktury w centrum Barcic obejmujący wykonanie parkingu i drogi koło Szkoły w Barcicach (podpisano umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Stary Sącz oraz dokonano uzgodnień z władzami Powiatu Nowosądeckiego).

Koordynowane są także zadania wykonywanych przez inne podmioty a dotyczące terenu Barcic takie jak: przebudowa DK87 w Barcicach wraz z budową kładki dla pieszych (skręt na Grabowce) oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w Barcicach (Podspieniec). Zgłoszono także do Ministerstwa, w ramach tzw. powodziówek, wykonanie i remont 5 dróg na terenie Gminy (m.in. droga do Państwa Kożuchów).

Mając na uwadze ostatnie akty wandalizmu na terenie naszego Sołectwa, zwróciłem się także do Burmistrza z prośbą o montaż dodatkowych kamer do monitoringu przy drodze granicznej.