LI sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W poniedziałek 30 lipca 2018 r. miało miejsce LI posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu, w trakcie której Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o pozyskaniu przez Gminę środków na remont drogi powiatowej w Barcicach oraz na budowę parkingu przy tejże drodze.

Chodzi o odcinek drogi powiatowej zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Barcicach. Inwestycja ta będzie wykonana w formule „zaprojektuj wybuduj”. W związku z powyższym na efekt ww. działań będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Burmistrz poinformował także, że pozyskano środki na remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. Zr środków tych zostanie wyremontowane 1535 mb drogi w Barcicach na odcinku Facimiech – Brzozowice.

Ponadto, na moje pytanie dotyczące terminu wykonania parkingu oraz poprawienia stanu murków ogrodzeniowych przy Bibliotece w Barcicach (Budżet Obywatelski Starego Sącza na 2018 r.) Burmistrz odpowiedział, że prace z pewnością zostaną wykonane do końca bieżącego roku.