XXXXVI sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W poniedziałek 26.03.2018 r. miała miejsce XXXXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Pan Jacek Lelek poinformował o pozyskaniu środków finansowych (1.470.000,67 zł) na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Barcicach. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Realizacja zadania może rozpocząć się jeszcze w tym roku. W ramach tej inwestycji Szkoła w Barcicach poszerzy się o cztery sale lekcyjne wraz z zapleczem socjalnym (po dwie sale na kondygnacji). Dodatkowo przebudowa obejmie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Na wszystkie kondygnacje będzie można dostać się windą. Wejdziemy do niej z głównego wejścia do budynku. Projekt obejmuje też przebudowę w części istniejącej sal lekcyjnych na potrzeby pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej. Kosztorys całości to 2.822.600,34 zł., pozyskano 1.470.000,67 zł (aplikowano o 2.100.000 zł.), pozostałe środki na inwestycje będą pochodzić z budżetu gminy. 

   Burmistrz przypomniał także, że w Szkole Podstawowej w Barcicach trwają obecnie prace związane z termomodernizacją budynku. Inwestycję tę wyceniono na ponad 1 mln zł. Gmina Stary Sącz uzyskała w zeszłym roku dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014 – 2020, w wysokości 528.778,24 zł na ten cel.
Termomodernizacja obejmie docieplenie ścian budynków i stropu nad ostatnią kondygnacją. W szczególności dotyczy to najstarszej części Szkoły, powstałej jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku. Głęboka termomodernizacja obejmie również generalny remont kotłowni z wymianą pieca na nowoczesny zespół grzewczy. Szkołę po remoncie będą ogrzewać dwa kotły o mocy znamionowej 276 kW (138 kW każdy).


   Ponadto, Burmistrz Pan Jacek Lelek bardzo wysoko ocenił i pogratulował wszystkim uczestnikom i organizatorom wspaniałego widowiska ”Misterium Męki Pańskiej”, zorganizowanego w niedzielę palmową w Barcicach. Podkreślił wysoki poziom widowiska i olbrzymie zainteresowanie jakim się cieszyło. Zaliczył je także do wydarzeń, które oprócz sensu i wymowy religijnej, staje się znaczącym wydarzeniem w życiu Naszej Gminy.