Uchwała krajobrazowa

Na XVI sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w dniu 02.12.2019 r. Radni starosądeccy podjęli uchwałę, związaną z uporządkowaniem reklam, tablic i banerów reklamowych na terenie Gminy Stary Sącz. Zgodnie z intencją Radnych, ma to oznaczać koniec reklamowego chaosu, ale zanim jednak konkretne przepisy wejdą w życie Gmina zapowiada konsultacje z mieszkańcami a przede wszystkim biznesmenami.

Tzw. „ustawa krajobrazowa” dała samorządom możliwość wprowadzania obostrzeń odnośnie reklam funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Jednocześnie sprawiła, że straciły moc regulacje w tej sprawie, które samorządy wprowadzały w swoich planach przestrzennego zagospodarowania. Stary Sącz został niedawno wpisany na listę miast pomników historii, a to zobowiązuje, dlatego władze gminy chcą raz na zawsze uregulować kwestie związane z wyglądem i gabarytami reklam, banerów i elementów małej architektury nie tylko na terenie miasta, ale również sołectw.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Gmina Stary Sącz już kilka lat temu doprowadziła do wymiany około 80% reklam w samym Starym Sączu i kilku sołectwach. Ideą było odtworzenie wszędzie tam, gdzie to możliwe starych, zabytkowych szyldów i oznaczeń. Wówczas właśnie na ulicach miasteczka pojawiły się identyczne, stylizowane tablice z oznaczeniami nazw ulic, itp.