Pannonica przeniesiona z Barcic do Myślca.

Dyrektor CKiS Wojciech Knapik ogłosił, iż po 10 latach Pannonica żegna się z Barcicami i od 2023 roku odbywać będzie się w Myślcu (gmina Stary Sącz). Uzasadnił decyzję problemami z pozyskaniem zgód odpowiednich służb na organizację festiwalu. Organizatorzy nie są w stanie spełnić zaleceń służb, ponieważ nie są właścicielami terenu w Barcicach, a współpraca z właścicielami nie dawała perspektyw, że uwagi służb zostaną uwzględnione.

W związku z tym, chcąc organizować Pannonice podjęto decyzje o przeniesieniu festiwalu na teren w miejscowości Myślec, który organizatorzy będą dzierżawić od gminy. Obecnie kilka hektarów (docelowo do 14 ha) terenu nad samym Popradem.

MYŚLEC to miejsce, gdzie przed laty odbywały się ogólnopolskie zjazdy młodzieży, tzw. KRAM – czyli konfrontacje ruchu artystycznego młodzieży, przyciągały nad Poprad nawet 1500 osób. Młodzież mogła uczestniczyć w obozach artystycznych i spotkać się z czołowymi polskimi aktorami.