XLIII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W dniu 25 stycznia 2022 r. miała miejsce XLIII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Zastępca Burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki w swoim wystąpieniu przedstawił działania prowadzone przez Gminę od czasu ostatniej sesji. Burmistrz omówił przygotowywane inwestycje wskazując ich źródła finansowania, poinformował zebranych m.in. iż są przygotowywane są wnioski do rządowego programu Polski Ład o dofinansowanie:

– budowy kanalizacji sanitarnej w Barcicach – Zapopradzie oraz w Gołkowicach Górnych,

– budowa ulicy Granicznej w Barcicach Dolnych – wartość prac 4.900.000 zł,

– przebudowa i rozbudowa Samopomocowego Dom Opieki Gniazdo w Cyganowicach – 6.900.000 zł,

– modernizacja 10 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy – łącznie 5.245 m na kwotę 2.900.000 zł.

Rozwijając temat zgłoszenia 10 odcinków dróg Zastępca Burmistrza wskazał iż głównym kryterium wyboru dróg było ulepszenie dotychczasowej drogi poprzez wykonanie nakładki. Wytypowano tylko dróg publiczne, których właścicielem jest gmina, a czas realizacji nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Modernizacja obejmie:

  • Moszczenica Niżna – Lipie – Stary Sącz na odcinku 730 m.
  • ulica koło Dworca Kolejowego w Starym Sączu na odcinku 250 m.
  • ul. Powstańców Chochołowskich oraz ul. Krakowska na odcinku łącznie 305 m.
  • Łazy Biegonickie – Wójcikówka granica na odcinku 330 m.
  • Barcice droga na Sapieniec na odcinku 990 m.
  • Gaboń – Ćwierci – Opalana na odcinku 480 m.
  • Moszczenica Niżna – Lipie – Barcice w Przysietnicy na odcinku 725 m.
  • Popowice – Cyganowice na odcinku 410 m.
  • Na Pieniężne k/Tokarczyków – Przysietnica na odcinku 745m.
  • Barcice Górne – Wrzezowica – Wierchy na odcinku 280 m.

Zastępca Burmistrza informował również, że do tak zwanych „dróg rolniczych” czyli do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie złożono do 15 stycznia wnioski o dofinansowanie dróg:

– Przysietnica – Targowisko – odcinek 250 m.

– Popowice – Maliniki – odcinek 350 m.

– Barcice – na Połom – odcinek 220 m.

– Gołkowice Górne – Łęgi

W ramach Stowarzyszenia Związku Gmin Popradzkich udało pozyskać się dofinansowanie 850.000 zł na wykonanie placu zabaw, montaż ławeczek i wykonanie miejsca rekreacji na terenie Przystani Rowerowej w Barcicach.

Zastępca Burmistrza omawiał także temat gospodarki odpadami komunalnymi, informując zebranych, iż wraz z wyłonieniem wykonawcy określono cenę, za odbiór i wywóz odpadów, nowa stawka będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.

Dotychczas osoba, która kompostowała odpady zielone na swojej posesji mogła liczyć na ulgę i płaciła za wywóz śmieci 18 zł za miesiąc. Od 1 kwietnia będzie to 20 zł za miesiąc, (z uwzględnieniem ulgi). Podwyżka wyniesie 2 zł.

Osoba, która oddaje śmieci zielone i nie kompostuje odpadów zapłaci po zmianach 23 zł za miesiąc.

Osoby, które mieszkają w blokach będą płacić 21 zł od osoby za miesiąc.

Drastyczny wzrost cen odczują natomiast osoby, które nie segregują, takie osoby zapłacą 80 zł miesięcznie.

Pomimo, iż mieszkańcy płacą za śmieci coraz więcej to w ogólnym rozliczeniu na koniec roku gmina i tak musi dopłacać do ich zagospodarowania. W 2021 rok gmina dopłata ta wynosiła 1.200.000 zł. Środki na dopłatę w największej części pochodzą ze środków wypracowanych przez składowisko odpadów.

link do sesji