Gminne dotacje do wymiany kotłów węglowych

Gmina Stary Sącz dofinansowuje wymianę pieców węglowych. Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów, ale nie więcej niż 5.000 zł. Na wsparcie mieszkańców w budżecie zabezpieczono pół miliona złotych.

Warto się pospieszyć, bo o przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu, a pula jest ograniczona. Dotacje można zyskać na koszty kwalifikowane, czyli demontaż starego kotła oraz zakup i montaż nowego pieca.

Dotacja dotyczy wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe, ewentualnie na biomasę (kotły na pellet lub zgazowujące drewno). Podstawowy warunek to likwidacja wszystkich dotychczas używanych pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Pieca nie można wymienić przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą Stary Sącz (to będzie skutkować) brakiem refundacji poniesionych kosztów).

Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU

1. Złóż wniosek o dotację
2. Czekaj na rozpatrzenie wniosku
3. Podpisz umowę z Gminą Stary Sącz
4. Wymień piec, zlikwiduj stary kocioł
5. Zapłać wykonawcy
6. Zgromadź niezbędne dokumenty
7. Złóż wniosek o rozliczenie dotacji
8. Czekaj na refundację

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie.

Regulamin Pobierz

DRUKI DO POBRANIA

Oświadczenie o braku możliwości podłączenia do sieci gazowej Pobierz

Oświadczenie o zapewnieniu trwałości projektu Pobierz

wniosek o podpisanie umowy Pobierz

Wniosek o wypłatę dotacji Pobierz

Zgoda współwlaściela Pobierz

Nasz gminny  program wsparcia mieszkańców finansowany z budżetu  można łączyć z rządowym Programem Czyste PowietrzePunkt obsługi tego programu znajduję się w Urzędzie Miejskim. Tutaj na wszelkie Państwa wątpliwości odpowiedzą ekodoradcy.

Kontakt:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Referat Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 148