XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W piątek 30 października 2020 r. miała miejsce XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że rozstrzygnięte zostały kolejne przetargi dotyczące budowy oświetlenia w Gaboniu koło kościoła oraz na Woli Kroguleckiej – Brzozowice. Rozstrzygnięty został także przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Burmistrz poinformował, że w związku z sytuacją w kraju wycofano się z planowanej podwyżki podatku od nieruchomości. Podatki pozostaną na tym samym poziomie co w 2020 r. Z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy się umowa na odbiór odpadów z firmą AVR i od 1 stycznia 2021 r. śmieci będzie wywoził nowy podmiot, który nie został jeszcze wyłoniony. W przetargu na odbiór odpadów wpłynęły 3 oferty i są one obecnie analizowane (firma AVR nie złożyła oferty). Burmistrz poinformował, że trwają obecnie prace związane z budową odwodnienia parkingu i oświetlenia drogi przy Szkole Podstawowej w Barcicach. Burmistrz odniósł się także do protestu zorganizowanego w dniu 16 października 2020 r. pod hasłem „Stop Tirom w Dolinie Popradu”. Podkreślał, że takie działania mogą skutkować zablokowaniem planowanej przez GDDKiA przebudowy drogi w Barcicach i Barcicach Dolnych w szczególności „wyprostowania” feralnych zakrętów, wykonania odwodnienia drogi i chodnika w Barcicach Dolnych. W odpowiedzi na słowa Burmistrza Pani Radna Małgorzata Tokarczyk oświadczyła, że nikt z mieszkańców Barcic oraz Barcic Dolnych nie jest przeciwny planowanym działaniom, wręcz przeciwnie, natomiast mieszkańcy obawiają się wzmożonego ruchu ciężarowego w przypadku poprowadzenia tędy korytarza tranzytowego. W powyższym temacie wypowiadali się także Radni: Zofia Golonka, Jerzy Sobczak oraz Władysław Florek, podkreślając pozytywny aspekt przebudowy, bagatelizując potencjalne negatywne skutki. Radny Florek podkreślał m. in., że planowane prace są pożądane przez mieszkańców i w imieniu moszczenickich przedsiębiorców apelował do osób sprzeciwiających się planowanym pracom, że bardzo istotne jest wykonanie bezpiecznego wyjazdu z Przysietnicy poprzez rondo co wpłynie pozytywnie na działalność tych podmiotów. Podkreślał także, że Jego zdaniem ruch na przebudowanej drodze w Barcicach znacząco nie wzrośnie stwierdzając, że w Moszczenicy przebudowany został mostek na drodze powiatowej i mimo to ruch się tam nie zwiększył…