VI sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W poniedziałek 18 marca 2019 r. miało miejsce VI posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Sprawozdanie Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka zdominował temat inwestycji komunikacyjnych.

Burmistrz przedstawił także inwestycje prowadzone obecnie na terenie Gminy, m.in. budowę parkingu Park & Raid pod Starym Sączem, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu, czy rozpoczętą niedawno rozbudowę Szkoły Podstawowej w Barcicach. Oprócz prowadzonych już inwestycji jest spora grupa inwestycji, które mają już zapewnione finansowanie, ale nie zostały jeszcze rozpisane albo rozstrzygnięte procedury przetargowe. Do tych inwestycji Burmistrz zaliczył m. in przebudowę drogi powiatowej w Barcicach wraz z wykonaniem parkingu naprzeciwko szkoły podstawowej w Barcicach, budowę boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych, czy budowę miasteczka rowerowego w Barcicach.

Burmistrz Pan Jacek Lelek omówił także temat przebudowy drogi krajowej nr 87 na odcinku Barcic Dolnych i Barcic. Inwestycja ta realizowana jest przez Dyrekcję Generalna Dróg i Autostrad w Krakowie obejmuje odcinek 2,5 km, szacowany wartość prac które będą prowadzone to 25 mln zł. Burmistrz zapewnił, że jako przedstawiciele społeczności lokalnej musimy zadbać w szczególności o kilka istotnych kwestii, wśród których wymienił:

– przebudowę skrzyżowań DK 87 z drogami lokalnymi,

– budowę odwodnienia DK 87, ale także z uwzględnieniem odprowadzenia wody z terenów powyżej drogi krajowej i doprowadzenia tej wody zamkniętym rurociągiem do Popradu,

– przebudowę skrzyżowania w centrum Barcic sugerując i skłaniając się ku wariantowi ronda

– obejście feralnych i niebezpiecznych zakrętów w Barcicach, poprzez budowę estakady wzdłuż Popradu

– budowę nowego bezpiecznego zjazdu z drogi krajowej na Przysietnicę.

Burmistrz przypomniał także o konsultacjach społecznych dot. tych prac, które będą miały miejsce w dniu 21 marca br. w budynku biblioteki w Barcicach.

Głos zabrał także obecny na sesji Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk, który przedstawił kwestie związane ze stanem prac projektowych kluczowych dla Sądecczyzny inwestycji takich jak linii kolejowej Podłęże – Piekiełko i budowy nowej drogi łączącej Brzesko z Nowym Sączem tzw. Sądeczanki. Poseł odpowiadał także na pytania Radnych.