Raport z konsultacji społecznych dot. rozbudowy drogi krajowej nr 87 w Barcicach.

Biuro projektów Drosystem przekazało raport z konsultacji społecznych w Barciach, które odbyły się 21 marca 2019. r

Istnieje możliwość wglądu zainteresowanym mieszkańcom do wersji papierowej.

Raport jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki Wodnej, p. 4-5 (parter).

Część 1_Raport z konsultacji społecznych_Barcice 21.03.2019

Część 2_Opracowanie zgłoszonych wniosków_Barcice 21.03.2019