XLI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

20 grudnia 2021 r. miało miejsce XLI posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie Sesji Burmistrza Starego Sącza Jacek Lelek m.in. przedstawił Radnym Budżet Starego Sącza na 2022 r., następnie odbyła się dyskusja po której Radni miejscy uchwalili Budżet Starego Sącza na 2022 r.

Podczas głosowania 3 radnych było nieobecnych (Grzegorz Faron, Małgorzata Tokarczyk i Andrzej Zych), jeden wstrzymał się od głosu (Jan Świtecki), a jeden zagłosował przeciw uchwale budżetowej (Robert Rams).

Na zakończenie Sesji w ramach interpelacji Radni zadawali burmistrzowi pytania m.in. o nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, dopłaty Gminy do wody i kanalizacji oraz nowe stawki proponowane przez Sądeckie Wodociągi za wodę i ścieki.

Burmistrz w odpowiedzi poinformował żebranych, iż nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych nie są jeszcze znane. Przetarg na odbiór odpadów komunalnych nie jest jeszcze do końca rozstrzygnięty, rozstrzygnięty został przetarg na wywóz śmieci zielonych i zmieszanych, przetarg na wywóz odpadów segregowanych został unieważniony. Wiadomo natomiast, że podwyżka cen będzie, ale konkretne kwoty nie padły. Burmistrz zapewniał, że podwyżki „nie będą drastyczne, ale ten system nam się nie domyka”. Zakładana podwyżka będzie w granicach 10%. Czekamy na wyniki ostatniego przetargu mówił burmistrz „patrząc na okoliczne gminy, to będzie i tak jedna z niższych kwot za wywóz śmieci” podsumował Burmistrz.

Jeśli chodzi o dopłaty do stawek za wodę i odbiór ścieków, to w budżecie Gminy na 2022 r. zapisano takie same kwoty jak w 2021 r. tj. 526 tyś zł na dopłaty do wody i 650 tyś zł na dopłaty do ścieków. Mając na uwadze, fakt iż w związku z rozbudową sieci wodnej i kanalizacyjnej cały czas do kanalizacji przyłączani są nowi odbiorcy, kwota dopłaty do litra wody i ścieków nieznacznie spadną.

Jeśli chodzi o nowe stawki Sadeckich Wodociągów za dostawę wody i odbiór ścieków, Burmistrz poinformował że stawki zostały zatwierdzone przez regulatora tj. Wody Polskie, stawka za wodę pozostały na tym samym poziomie, a za ścieki o kilka groszy są niższe od dotychczasowych.