VII sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

W poniedziałek 29.04.2019 r. miało miejsce VII posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się wręczeniem postanowień o wyborze sołtysom i członkom zarządów osiedli oraz gratulacjami dla nowych samorządowców.

Sekretarz Gminy Stary Sącz Pan Daniel Śmierciak omówił przeprowadzone 07.04.2019 r. ybory sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli. Średnia frekwencja w wyborach sołtysów i rad sołeckich wyniosła 28,35 %, a do rad osiedli 12,96 %. Najwyższą frekwencję odnotowano w Popowicach – 47,61%.

W trakcie Sesji sprawozdanie złożył także Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek. Burmistrz w sprawozdaniu poinformował o złożeniu przez Gminę wniosków o dofinansowanie remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgłoszono 3 wnioski. Pierwszy dotyczący dokończenie remontu ul. Trakt Św. Kingi (wniosek zaakceptowany uzyskał dofinansowanie), drogi na Targowisko w Przysietnicy (wniosek zgłoszony) i drogi na Jachlówkę w Gaboniu (wniosek zgłoszony).

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina Stary Sącz pozyskała dofinansowanie na wykonanie 3 odcinków: 1. droga na Jachlówkę – górny odcinek drogi, 2. Gaboń – droga do Dunajca, 3. droga do Państwa Kożuchów w Barcicach Dolnych. W najbliższym czasie będą rozpisane przetargi na wykonanie ww. dróg. Burmistrz poinformował także o unieważnieniu przetargu ogłoszonego na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych. W przetargu wpłynęła tylko 1 oferta opiewająca na kwotę 396.921,00 zł. Na ww. inwestycje przewidziano środki w wysokości 281.511,00 zł, dlatego też Burmistrz poinformował o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu go na nowo. Burmistrz poinformował także o otrzymaniu środków na realizację ścieżki przyrodniczej oraz ścieżki w koronach drzew na Górze Miejskiej w Starym Sączu.