Dofinansowanie do przydomowej instalacji zatrzymującej deszczówkę.

W ramach programu MOJA WODA będzie można uzyskać nawet 5 tys. zł na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. W ramach projektu, Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planują zainwestować 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Nabór wniosków rozpocznie się w miesiącu lipcu.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub naziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego, czyli także i właściciel gospodarstwa rolnego, będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie może to być więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Dotacje z programu „Moja Woda”, każdy ubiegający się będzie mógł przeznaczyć na:

– zakup, montaż i uruchomienie instalacji przeznaczonej do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;
– przewody odprowadzające wody opadowe;
– zbiornik retencyjny (podziemny lub nadziemny),
– oczko wodne,
– instalację rozsączającą,
– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” ma odciążyć kanalizację oraz zminimalizować ryzyko podtopień w trakcie nawałnic i intensywnych opadów deszczu.