Spotkanie integracyjne Seniorów w Barcicach.

19 maja w Barcickiej Bibliotece odbyło się spotkanie integracyjne dla Seniorów przygotowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic, Stowarzyszenia Miasto Św. Kingi i Powiatową i Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu, filia w Barcicach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Aktywne starzenie”, które realizuje Stowarzyszenie Miasto Św. Kingi.

Oprócz licznie zgromadzonych seniorów z Barcic i Barcic Dolnych w spotkaniu uczestniczyli także katecheta Barcicki ks. Marcin Kwiecień, radna Małgorzata Tokarczyk sołtysi Barcic Tomasz Koszul i Barcic Dolnych Przemysław Mairer oraz prezes Stowarzyszenia Miasta Świętej Kingi Helena Piętka.

Czwartkowa integracja rozpoczęła się od spotkania autorskiego z Izabelą Zubko współczesną poetką religijną (nominowana do Nagrody TOTUS TUUS za rok 2019), które poprowadziła sądecka pisarka Jadwiga Marzec, całość spotkania uświetniła śpiewem ukraińska pieśniarka. Kolejną częścią czwartkowego wieczoru było wspólne biesiadowanie seniorów z Barcic i Barcic Dolnych. O wyśmienity poczęstunek dla seniorów zadbało Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic, a biesiadę umilił wspólny śpiew chętnie podjęty przez wszystkich licznie zgromadzonych uczestników przy akompaniamencie lokalnych artystów.