XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

W poniedziałek 29 marca 2021 r. miała miejsce XXXII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek omówił i podsumował działania podejmowane i prowadzone od czasu ostatniej sesji, która miała miejsce 21 stycznia 2021 r.

Burmistrz poinformował m.in. o pozyskaniu przez Gminę środków w ramach wsparcia dla gmin górskich w wysokości 8 mln zł. Środki te będą wydatkowane w ciągu najbliższych 2,5 roku na zadania związane z poprawą infrastruktury sportowej i turystycznej na terenie Gminy. Z pozyskanych środków Gmina planuje wykonać m.in.:

– park rekreacji dla młodzieży, położony w Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej, będzie zawierał m.in. pumptrack;

– rozbudowa ścieżek rowerowych;

– rozbudowa parkingu przy kompleksie Rekreacyjnym Stawy;

– rozbudowę parkingu koło platformy widokowej na Woli Kroguleckiej;

– przebudowę, modernizację przystani rowerowej w Barcicach.

Burmistrz poinformował także o złożeniu wniosków o pozyskanie środków od Marszałka województwa małopolskiego w ramach tzw. „dróg rolniczych”, wnioskowano o 60 tys. zł z przeznaczeniem na drogę na Sapieniec w Barcicach oraz drogi na Sopatowiec w Gaboniu. W ostatnim czasie Marszałek województwa małopolskiego ogłosił także konkurs „Małopolskie Kapliczki”, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie remontów zabytkowych kapliczek. Gmina Stary Sącz złożyła w konkursie 2 wnioski o dofinansowanie:

– remont kapliczki w Mostkach – koszt remontu 18 tys. zł,

– wymiana dachu i malowanie elewacji kapliczki w Barcicach przy cmentarzu – koszt prac 35 tys. zł.

Burmistrz poinformował także o rozstrzygnięciu przetargu m. in na budowę kładki pieszo-rowerowej na potoku Grabowskim w Barcicach, w ciągu drogi wewnętrznej na tzw. drodze do Dudczaków – koszt 208 tys. zł. Gmina Stary Sącz planuje ogłosić przetarg na budowę oświetleń m.in.:

– na Małej Równi w Barcicach – koszt 64 tys. zł,

– Barcice za torami od stacji PKP w stronę kościoła – koszt 64 tys. zł,

– Barcice Zabronie – koszt 21 tys. zł.

Realizacja planowana jest w I połowie 2021 r.

Burmistrz poinformował także o utworzenia Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego – stowarzyszenia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Nowego Sącza w skład którego weszły wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz.

Powstanie Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego to odpowiedź na zaproszenie Sejmiku Województwa Małopolskiego, który zadeklarował wsparcie przy zdobywaniu funduszy unijnych dla gmin decydujących się na sojusz. W ramach współpracy gminy te mogą pozyskiwać większe środki na rozwój swoich gmin oraz realizację wspólnych przedsięwzięć.

Burmistrz wyjaśniał, iż w nowym okresie programowania środków unijnych będzie występował specjalny instrument finansowy (Zintegrowany Instrument Terytorialny) który zakłada że dany obszar terytorialny przygotowuje strategię działania, łącznie z lista projektów które chce realizować i na które chce pozyskać dofinansowanie, dostaje od Marszałka województwa pulę środków, którą może zagospodarować. Lokalne samorządy same decydują na co te środki przekazać. Warunkiem koniecznym, aby móc pozyskać takie środki jest właśnie powstanie w/w stowarzyszenia regionalnego łączącego gminy.

Burmistrz poinformował o przystąpieniu Starego Sącza do projektu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Dzięki wsparciu finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego w Starym Sączu powstanie w ramach w/w projektu około 120 tanich mieszkań głównie na wynajem, ale lokatorzy będą mieć możliwość dojścia do własności lokali po 20-30 latach.

Gmina przekazujemy aportem swój grunt, a realizacją przedsięwzięcia zajmie się SIM, czyli specjalnie powołana w tym celu spółka skarbu państwa. To ona będzie budować mieszkania, wynajmować je i nimi administrować – wyjaśniał Burmistrz. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem mieszkania będą gotowe już w 2023 roku. Z założenia lokale te przeznaczone są dla młodych ludzi, młodych małżeństw o średnich zarobkach, a zlokalizowane będą w Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej (za kościołem) w sąsiedztwie Osiedla Słonecznego.