Remont Kapliczki Pana Jezusa Miłosiernego w Barcicach

Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2021 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2021” udzielając pomocy finansowej jednostką samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 550 tys. zł na realizację 52 zadań.

Jedna z kapliczek jest kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego położona w Barcicach koło cmentarza parafialnego.

Gmina Stary Sącz pozyskała 18.000 zł,co stanowi 50% kosztów planowanych wydatków. Pozostałą część pokryje Gmina. Planowane prace obejmują wymianę pokrycia dachu oraz malowanie kapliczki.

Kapliczka „Pana Jezusa Miłosiernego” położona jest na pograniczu Barcic i Barcic Dolnych, przy cmentarzu i drodze krajowej nr 87. Obiekt został zbudowany na rzucie prostokąta, posiada stromy dach kryty gontem. Otwór drzwiowy niemal w połowie znajduje się poniżej poziomu gruntu, który został podniesiony podczas budowy drogi asfaltowej. Drzwi wykonane są z drewna, w górnej ich części znajduje się metalowa krata przez którą można zerknąć do środka budowli. We wnętrzu kapliczki znajduje się figura Jezusa przywiązanego do słupa, figurę sprowadził z Tyrolu w początkach XX wieku ówczesny proboszcz Józef Wirmański. Kapliczka wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku, należy do najstarszych na terenie Barcickiej parafii. Powstanie kaplicy związane jest z panującymi chorobami zakaźnymi jak cholera w latach 1836-1837, oraz tyfus w roku 1848. Kapliczka wzniesiona wtedy na końcu wsi aby zabezpieczać centrum Barcic przed zarazą.