XLV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W dniu 29 marca 2022 r. miała miejsce XLV Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek w swoim wystąpieniu przedstawił działania prowadzone przez Gminę od czasu ostatniej sesji. Burmistrz omówił temat pobytu uchodźców – obywateli Ukrainy na terenie Gminy Stary Sącz. Poinformował, iż na dzień dzisiejszy liczba ta wynosi 438 osób. Połowa uchodźców przebywa w prywatnych domach, pozostali zajmują przede wszystkim ośrodki wczasowe i pensjonaty, gdzie maja opłacony pobyt i wyżywienie. Sukcesywnie jednak wraz z poprawą pogody i rozwojem sezonu turystycznego miejsca w pensjonatach będą musiały być zwalniane, a uchodźcy przenoszeni do innych przygotowywanych m.in. przez Gminę Stary Sącz miejsc zakwaterowania. Burmistrz dziękował jednocześnie wszystkim mieszkańca Gminy którzy zdecydowali się przyjąć uchodźców pod swój dach.

Burmistrz omawiając działania związane z inwestycjami na terenie Gminy informował m.in. o złożeniu wniosku do programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowo na dofinansowanie do budowy oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych, o zleceniu wykonania projektu oświetlenia części ul. Kamieniec w Barcicach Dolnych, informował także o wykonywanych obecnie pracach na Przystani Rowerowej w Barcicach związanych z wykonywaniem tam tzw. miasteczka ruchu drogowego.

W trakcie Sesji Sołtys Barcic Tomasz Koszkul oraz Radna Małgorzata Tokarczyk zwracali się do Burmistrza z pytaniami dot. Raportu oddziaływania na środowisko planowanej przebudowy DK 87, podnosząc swoje obawy i niepokój dotyczący przebudowy DK 87 i jej negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców Barcic. Burmistrz nie chciał wypowiadać się w sprawie, oświadczył jedynie, że wszystkie pytania i interpelacje w tej sprawie przekaże stosownym organom państwa które maja w zakresie swoich obowiązków udzielanie odpowiedzi w tym zakresie.