Powołano Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza.

17 maja b.r., na spotkaniu Rady Duszpasterskiej, został powołany do istnienia Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego.

Zadaniem Komitetu będzie inwentaryzacja i opracowanie Regulaminu funkcjonowania naszego Cmentarza, zajmie się nadzorem nad wydawaniem zgody na wszelkie prace oraz inwestycje prowadzonych na naszym Cmentarzu. Przedmiotem prac Komitetu będzie również przygotowanie koncepcji i rozpoczęcie budowy nowego cmentarza parafialnego oraz rozbudowa obecnego cmentarza..

W skład Komitetu weszli: Przemysław Mairer, Tomasz Koszkul, Piotr Kantor, Małgorzata Tokarczyk, Aleksander Golba, Marian Leśniara, Tadeusz Gałysa, Andrzej Maciuszek i Dawid Janik.