Spotkanie z 21.09.2021 r. dot. potoku Przykopa

W dniu 21 września br. w świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych miało miejcie spotkanie dotyczące potoku Przykopa. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka, na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barcice Dolne i było odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców Naszego Sołectwa oraz mieszkańców Cyganowic. Mieszkańcy od dłuższego czasu alarmowali o fatalnym stanie potoku Przykopa, zamuleniu potoku, przeciekających wałach potoku, itp.

W spotkaniu, prócz licznie zgromadzonych mieszkańców, którzy byli indywidualnie zaproszeni, wzięli udział Zastępca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki, Kierownik Nadzoru Wodnego w Muszynie Pan Leszek Filipowicz (przedstawiciel P.G.W. Wody Polskie) odpowiedzialny za „zlewnię Popradu”, Radna Pani Elżbieta Łomnicka, Radna Pani Małgorzata Tokarczyk i Przewodnicząca Zarządu Osiedla Cyganowice Pani Elżbieta Jawor.

Spotkanie rozpoczął Sołtys wprowadzając zebranych w problemy związane z potokiem Przykopa. Następnie Sołtys zwrócił się do przedstawiciela P.G.W. Wody Polskie Pana Leszka Filipowicza o zabranie głosu, przedstawienie koncepcji i planowanych działań zmierzających do zabezpieczenia ww. potoku na terenie Sołectwa. W odpowiedzi ww. zadeklarował podjęcie w najbliższym czasie prac mających za zadanie odmulenie potoku Przykopa na odcinku biegnącym wzdłuż ulicy granicznej w Barcicach Dolnych. Zakres prac obejmuje odmulenie i pogłębienie potoku na tym odcinku. Sołtys zwrócił uwagę, iż problem nie dotyczy tylko i wyłącznie odcinka potoku na terenie Barcic Dolnych, lecz na całym jego przebiegu. Sołtys apelował o przeprowadzenie analogicznych prac także na odcinku wcześniejszym, tj. przed torami kolejowymi. Kierownik Nadzoru Wodnego stwierdził, że jednoczesny zakres remontu nie może być większy, gdyż powodowałoby to konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prądnego i sporządzenia specjalistycznej dokumentacji tych prac. Sołtys apelował aby takie prace przeprowadzić w takim razie w przyszłym roku. Głos zabrał także Burmistrz Kazimierz Gizicki, który podkreślał, że rozwiązaniem problemu jest przeprowadzenie prac na całym odcinku potoku od ujścia do Popradu aż do źródła a to wiąże się z koniecznością „wytyczenia linii brzegowej” potoku na odcinku biegnącym przez Cyganowice. Burmistrz apelował i namawiał mieszkańców do akceptacji przedstawionych działań podkreślając, że Gmina Stary Sącz pomoże i będzie partycypować w tych działaniach. Zebrani mieszkańcy licznie zabierali głos przedstawiając problemy związane z przepływem potoku przez ich posiadłości. Na zakończenie spotkania Burmistrz, Kierownik Zarządu Wodnego, Sołtys oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Cyganowice udali się na wizje lokalną i objechali najbardziej newralgiczne punkty potoku Przykopa.