Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego…