Plan zagospodarowania przestrzennego

Aktualnie obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego wykonany w 2008 r. wraz z mapką.

Barcice Dolne