Barcickie kolędowanie A.D. 2018

6 stycznia 2018 r. w Barcickiej Bibliotece odbyło się coroczne kolędowanie, przygotowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic oraz ich Sołtysów. Imprezę swoja obecnością uświetnili m. in.: Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, Zastępca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki, Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Starym Sączu Pani Maria Sosiń, Zastępca Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Starym Sączu Pani Monika Jackowicz-Nowak, Proboszcz Parafii w Barcicach ks. Andrzej Kędryna oraz Prałat ks. Stanisław Dziekan.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic Pan Przemysław Mairer, który przywitał przybyłych gości oraz poinformował, że pieniądze zebrane na Kiermaszu Bożonarodzeniowym zostały przekazane na leczenie ciężko chorej mieszkanki Barcic. Zaprosił również zebranych do obejrzenia przedstawienia, opartego na sztuce Zofii Kossak-Szczuckiej, pt. „Gość oczekiwany”, przygotowanej przez mieszkańców Barcic w reżyserii Pani Zofii Trzcińskiej.

W przedstawieniu wystąpili: Maciej Trzciński, Marek Jakubowski, Agata Koszkul-Gomułka, Jan Rejowski, Łukasz Mazurkiewicz, Małgorzata Ogorzały, Elżbieta Wilczyńska, Wiesława Kantor, Józefa Sadowska, Kinga Tyliszczak, Klaudia Krupa, Paweł Soboń, Katarzyna Sadowska, Michał Barnach i Kamil Gryźlak. Przedstawienie zostało przyjęte bardzo ciepło a aktorzy obdarowani gromkimi brawami.

Po spektaklu zabrali głos szanowni goście: Burmistrz Pan Jacek Lelek i Prałat ks. Stanisław Dziekan, którzy komplementowali grę aktorów i podkreślali, iż tak liczne grono publiczności wskazuje, że tego typu imprezy potrzebne są społeczeństwu.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni goście mogli wspólnie pośpiewać kolędy przy akompaniamencie Barcickich muzyków, a także skosztować wspaniałych wypieków i poczęstunku przygotowanego przez niezastąpione Panie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic.

Organizatorzy spotkania dziękują wszystkim przybyłym za obecność a kierownictwu Biblioteki za zawsze „otwarte progi”.