Mijają cztery lata!

Dobiega końca 4 letnia kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej. W okresie tym na terenie Sołectwa Barcice Dolne miało miejsce m. in.:

 • – zmieniony został punktowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barcic Dolnych – w zakresie m.in. terenu Zielonej Drogi i Drożdżówek, 
 • – wykonane zostały projekty dwóch oświetleń dróg gminnych (Zielona Droga wraz z odcinkiem od Państwa Gizickich do Państwa Buchmanów, od drogi krajowej do Państwa Baszczynów)
 • – wykonano trzy oświetlenia dróg gminnych (na odcinku od Państwa Błaszczyków w stronę Popradu, od Państwa Baszczynów do Państwa Olesiów i od drogi krajowej do Państwa Baszczynów),
 • – wykonany został plac zabaw,
 • – wykonano ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw,
 • – doposażono plac zabaw w dwie dodatkowe zabawki oraz stojaki na rowery,
 • – doposażono plac zabaw w ławki oraz kosze na śmieci,
 • – wykonano ścieżkę rowerową (Eurovello 11),
 • – zakupiono i zamontowano 4 progi spowalniające,
 • – wykonana została nowa nakładka asfaltowa na drodze na Stawkach,
 • – montaż tablic informacyjnych „Barcice Dolne” przy drodze krajowej,
 • – montaż dodatkowych lamp oświetleniowych, utwardzenie poboczy, drobne remonty dróg, przycinanie drzew, itp.,
 • – wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic oraz Sołectwem Barcic organizowano festyny i spotkania integracyjne dla mieszkańców,
 • – wspólnie z ww. zgłaszaliśmy projekty do budżetu obywatelskiego Starego Sącza i pozyskaliśmy środki m.in. na zakup wiat przystankowych, kamer monitoringu, wykonanie parkingu koło Biblioteki,
 • – wiosenne sprzątane przez więźniów Zakładu Karnego w Nowym Sączu terenu Naszego Sołectwa.
 • W związku z dobiegającą końca kadencją pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom oraz Radzie Sołeckiej za dotychczasową współpracę. Jednocześnie informuję, iż zgłosiłem swoją kandydaturę na Sołtysa w zbliżających się wyborach, które odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 r. Bardzo proszę o poparcie i oddanie głosu na moją kandydaturę.

W tym roku wybierzemy sołtysów w nowy sposób – nie podczas zebrania wiejskiego, ale wrzucając głos do urny w lokalu wyborczym, podobnie jak robimy to w przypadku wyboru radnych, czy burmistrza.

Wybory odbędą się 7 kwietnia w niedzielę 2019 r. od godz. 7.00 – 15.00 w budynku Szkoły w Barcicach.