22 gospodarstwa domowe z Barcic Dolnych w zasięgu sieci światłowodowej.

W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie „NOWOSĄDECKI Orange Światłowód”, na terenie Gminy Stary Sącz (obszar nr 5.12.10.a.).

W ramach projektu m.in. 22 gospodarstwa domowe z Barcic Dolnych zostaną podłączeniowe do sieci światłowodowej.

Poniżej lista adresów zakwalifikowanych do projektu:

Z terenu Gminy Stary Sącz łącznie podłączonych zostanie 929 gospodarstwa domowe ( w tym 262 z terenu Barcic).

Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych.

Wybudowana sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów, zainteresowanych świadczeniem usług na terenie gminy.

Na etapie budowy mieszkańcy nie ponoszą, żadnych opłat związanych z inwestycją.

Inwestycja będzie realizowana etapowo, a planowany termin zakończenia ostatniego etapu to 30.06.2026r.

Wszelkie informacje o aktualnych i planowanych zasięgach sieci szerokopasmowych można znaleźć i zweryfikować także na stronie internetowej https://internet.gov.pl.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, Polska wprowadziła wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które będą rozwijać infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, gdzie dotychczas brakuje takiego dostępu. Celem jest zapewnienie szybkiego dostępu do internetu dla wszystkich gospodarstw domowych w tych obszarach.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-1-nabor-uruchomiony.

Na stronie znajduje się również Lista Punktów Adresowych wskazanych do objęcia zasięgiem sieci.

Infrastruktura światłowodowa oparta na kablach światłowodowych doprowadzana będzie do granicy działki dla budynków jednorodzinnych i do części wspólnych dla budynków wielorodzinnych.