XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 30.09.2019 r. miała miejsce XIV sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na budowę biblioteki w Przysietnicy. Otwarte zostały także oferty w przetargu na wykonanie nakładek asfaltowych na terenie sołectw, m.in. droga na Stawki w Barcicach Dolnych. Burmistrz poinformował o dofinansowaniu ze środków gminnych wymiany pieców dla 80 mieszkańców, zachęcał także do korzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze”, prowadzonego przez WFOŚ. LGD „Brama Beskidu” otwiera Dzienny Dom Seniora z przeznaczeniem do opieki dla 40 osób, środki na funkcjonowanie zapewniono na lata 2019-2022. Burmistrz omówił także inwestycje i remonty prowadzone obecnie na terenie Gminy, m.in. remont Kapliczki w Cyganowicach, budowę ronda na ul. Jana Pawła II w Starym Sączu i związane z tym utrudnienia polegające na ruchu wahadłowym na tym odcinku. Burmistrz oświadczył również, iż w związku z budową kanalizacji na ul. Piłsudskiego, droga ta będzie całkowicie zamknięta nawet przez 1,5 miesiąca. W związku z powyższym, wyznaczone zostaną niezbędne objazdy. Zgodnie z informacją Burmistrza, trwają obecnie rozmowy z MZK w Nowym Sączu, dotyczące funkcjonowania komunikacji autobusowej po 01.01.2020 r. Na dzień dzisiejszy nie zapadły żadne rozstrzygnięcia, nie można wykluczyć żadnego wariantu.

Radni Starego Sącza przyjęli rezolucję dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGTB, której treść widnieje poniżej.

Za przyjęciem rezolucji byli: Faron Grzegorz (PiS), Florek Władysław (GPW), Marmuszewska Maria (PiS), Myjak Andrzej (niezrzeszony), Potoniec Marian (GPW), Rams Robert (PiS), Skalski Grzegorz (PiS), Sobczak Jerzy (niezrzeszony), Stawiarski Andrzej (GPW), Szczepaniak Sławomir (GPW), Szewczyk Lidia (PiS), Świtecki Jan (PiS), Tokarczyk Jan (GPW), Tokarczyk Małgorzata (PiS) i Zięba Ewa (GPW)

Przeciwko przecięciu uchwały byli: Dziedzic Julia (GPW), Zych Andrzej (GPW) , Łomnicka Elżbieta (GPW) i Gryźlak Grzegorz (GPW)

Wstrzymali się od głosu: Sznajder Magdalena (GPW)