Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W niedzielę 23 czerwca odbyły się na terenie Gminy Stary Sącz wybory Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i ich Zarządów.

Głosować mogli wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa bądź osiedla, poprzez wrzucenie karty wyborczej do urny w lokalu wyborczym, które były czynne w godzinach od 7:00 do 15:00.

Sołtysem zostawał kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów, a pozostałymi członkami Rady Sołeckiej zostali wybrani kandydaci, którzy kolejno otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Na terenie Sołectwa Barcice Dolne zgłoszony został jeden kandydat na Sołtysa – Przemysław MAIRER, otrzymał 119 głosów na TAK (8 głosów na NIE) i został wybrany na Sołtysa na kolejną trzecią kadencję.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

GORCZOWSKI Paweł Stanisław,
JANIK Dawid Wojciech,
KANTOR Wiesława Małgorzata,
KOSZKUL-GOMUŁKA Agata,
PUSTUŁKA Andrzej,

Wyniki w pozostałych Sołectwach i Osiedlach przedstawiało się następująco:

Sołectwo Barcice

KOSZKUL Tomasz Piotr, – 417 głosów (SOŁTYS)
WĄCHAŁA Rafał Jan – 173 głosy

Rada Sołecka:
BARNACH Arkadiusz Andrzej,
OBRZUD Krzysztof Robert,
SADOWSKA Zofia, lat 47,
STANCZAK Renata Anna,
WIKARCZYK Jarosław Marek.

Sołectwo Gaboń

KRÓL Maria – 171 głosów TAK (SOŁTYSKA) –10 głosów NIE

Rada Sołecka:
BIERYT Zofia,
CZERPAK Kazimierz,
FLOREK Piotr,
GRABSKI Czesław,
POPARDA Mieczysław.

Sołectwo Gaboń-Praczka

KUCZAJ Andrzej – 61 głosów TAK (SOŁTYS)

Rada Sołecka:
BIERYT Michał Władysław,
KACZOR Teofil Wiesław,
PASOŃ Andrzej Juliusz,
ZAGÓROWSKA Maria Antonina.

Sołectwo Gołkowice Dolne

MYJAK Andrzej -59 głosów TAK (SOŁTYS) -14 głosów NIE

Rada Sołecka:
ADAMEK Krzysztof Józef,
FRYC Maria,
KOSZUT Jerzy Paweł,
KURZEJA Michał,
OLSZOWSKI Aleksander.

Sołectwo Gołkowice Górne

KUROWSKI Józef Adam – 82 głosy TAK (SOŁTYS) –5 głosów NIE

Rada Sołecka:
BANACH Paweł,
JOP Piotr,
KLAG Jerzy,
LORCZYK Józef,
MYJAK Andrzej,

Sołectwo Łazy Biegonickie

GÓRKA Józef Marian – 170 głosów
RAMS Włodzimierz Witold – 173 głosy (SOŁTYS)

Rada Sołecka:
BARNACH Augustyn,
GABRYŚ Tadeusz,
GÓRA Wojciech Karol,
MACIUSZEK Tadeusz Franciszek,
SŁABY Kamil Jan.

Sołectwo Mostki

BAWEŁKIEWICZ Janina – 156 głosów TAK (SOŁTYSKA) –21 głosów NIE

Rada Sołecka:
GRABIAS Teresa Anna,.
JANIK Małgorzata,.
OLSZAK Piotr Józef,.
PIERZCHAŁA Sylwester, .
PLATA Antoni.

Sołectwo Moszczenica Niżna

BULANDA Aldona Elżbieta – 34 głosy
FLOREK Władysław Michał – 226 głosów (SOŁTYS)

Rada Sołecka:
BULANDA Aldona Elżbieta,
MACIUSZEK Zdzisław,
NOWAK Jan,
WÓJCIK Marta,
WOJAK Katarzyna Magdalena.

Sołectwo Moszczenica Wyżna

MAJEWSKI Jan – 43 głosy
POTOK Aneta Marta – 223 głosy (SOŁTYSKA)

Rada Sołecka:
HAZA Elżbieta Iwona,
JURECKI Paweł Piotr,
JUREK Wojciech,
MARDUŁA Stanisław,
MARDUŁA Wiesław,
OGORZAŁY Danuta Katarzyna.

WĘGRZYN Maria – 99 głosy TAK (SOŁTYSKA) 2 głosy NIE

Rada Sołecka:
MARCZYK Barbara,
MARCZYK Józef Marian,
STAWIARSKI Maciej,
WĘGRZYN Maria,
WĘGRZYN Tadeusz.

Sołectwo Popowice

JURECKI Wojciech Stanisław – 122 głosy TAK (SOŁTYS) -2 głosy NIE

Rada Sołecka:
BARNACH Karolina Anna,
BIELAK Andrzej,
FLORKIEWICZ Bogdan Kazimierz,
KORONA Stanisław,
OWSIANKA Irena.

Sołectwo Przysietnica

OGORZAŁY Bożena Stanisława – 323 głosy
TOKARCZYK Jan Wincenty – 381 głosów TAK (SOŁTYS)

Rada Sołecka:
BARNACH Stanisław Marian,
OGORZAŁY Bogdan Michał,
PADULA Marek Zenon,
SOBCZAK Jerzy Kazimierz,
STAWIARSKI Edward Jan.

Sołectwo Skrudzina

SZEWCZYK Lidia – 55 głosów
WOJNAROWSKA Anna – 75 głosów (SOŁTYSKA)

Rada Sołecka:
DUDEK Krzysztof Tadeusz,
JANIK Magdalena Izabela,
JANIK Michał Piotr,
KOŁDRAS Łukasz Józef,
SZEWCZYK Jan.

Sołectwo Wola Krogulecka

KANTOR Piotr Leon – 87 głosów (SOŁTYS)
SKOCZEŃ Wojciech Józef – 52 głosy

Rada Sołecka:
BERSTLING Anna Sylwia,
GUMULAK Kinga Małgorzata,
JANCZAK Jan,
KANTOR Dawid Adrian,
KULIG Dariusz Łukasz,
NALEPA Stanisław,

Kulig i Nalepa otrzymało taką samą liczbę głosów, więc potrzebne będzie losowanie.

PRZEWODNICZĄCY OSIEDLI I ZARZĄDY OSIEDLI

Osiedle Cyganowice

GRZĄBEL-MIKULSKA Joanna Agata – 151 głosów (PRZEWODNICZĄCA)
JAWOR Elżbieta,
MAŚKO Paweł Józef,
OLSZAK Joanna Maria,
SOBOŃ-GURBA Barbara Paulina.

Osiedle Lipie

BOŁOZ Marcin – 89 głosów (PRZEWODNICZĄCY)
DĄBROWSKA-GRÓDEK Teresa Ewa,
TOBIASZ Jan,
TRZEBUNIAK Marianna,
WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka.

Osiedle Południe

RADZIK Piotr Łukasz – 95 głosów (PRZEWODNICZĄCY)

BANACH Małgorzata Maria.

Osiedle Północ
LISTKIEWICZ Jan,

SKOCZEŃ Stanisław,

SZNAJDER Antoni Kazimierz – 50 głosów (PRZEWODNICZĄCY)

Osiedle Słoneczne
BIAŁKA Jakub
DZIEDZIC Julia Elżbieta,
JASTRZĘBSKI Robert Leszek,
OBRZUD Agnieszka Maria,
SZMIGIEL Marcin – 55 głosów (PRZEWODNICZĄCY)

Osiedle Śródmieście
FIJAŁKOWSKI Karol,
REJOWSKI Tadeusz Paweł,
SZCZEPANIAK Sławomir Piotr – 53 głosy (PRZEWODNICZĄCY)

Osiedle Tysiąclecia
CITAK Izabela Janina,
KRÓL Maria Elżbieta – 33 głosy (PRZEWODNICZĄCA)
PLATA Paweł,
URLIK Tomasz Sławomir.

Osiedle Zachód
ŁOBOZ Gabriela – 56 głosów (PRZEWODNICZĄCA)
PIERZCHAŁA Paweł Stanisław,
ZAREMBA Elżbieta,
ZIĘBA Ewa Małgorzata.