FUNDUSZ SOŁECKI 2014

Wysokość środków przewidziana na 2014 rok w funduszu sołeckim wynosi 24 527,06zł.

Uchwalony plan przeznaczenia Funduszu sołeckiego:

  1. zakup wyposażenia do obiektów sportowych w Barcicach służącym mieszkańcom wsi – 2000zł
  2. zakup wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne w zakresie strzelectwa sportowego – 1000zł
  3. zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Barcic – 1000zł
  4. zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Barcic – 3000zł
  5. organizacja corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa – 1000zł
  6. zakup i instalacja lamp oświetleniowych przy drodze gminnej na terenie sołectwa – 3500zł
  7. prace ziemne, porządkowe związane z urządzeniem miejsca integracji i rekreacji dla mieszkańców sołectwa – 1000zł
  8. poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg poprzez poprawę ich nawierzchni, zakup i montaż progów oraz luster – 12027,06zł