Fundusz sołecki 2013

Wysokość środków przewidziana na 2013 rok w funduszu sołeckim 23 147,77 zł.

Projekt oświetlenia drogi „pod bunkier” – 9 000 zł
Projekt i wykonanie oświetlenia drogi granicznej w stronę rzeki Poprad – 9 000 zł
Zakup i instalacja progu spowalniającego – 3 000 zł
Zakup lustra drogowego – 500 zł
Zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Barcic – 1 000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego LKS Barciczanka – 647,77 zł