• Barcickie Kolędowanie AD 2023

    W piątek 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego po dwuletniej, pandemicznej przerwie w Barcickiej bibliotece odbyło się „Barcickie Kolędowanie”. Spotkanie przygotowane tradycyjnie już przez Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic oraz Sołtysów Barcic i Barcic Dolnych.…