Spotkanie z 21.09.2021 r. dot. potoku Przykopa

W dniu 21 września br. w świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych miało miejcie spotkanie dotyczące potoku Przykopa. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka, na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barcice Dolne i było odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców Naszego Sołectwa oraz mieszkańców Cyganowic. Mieszkańcy od dłuższego czasu alarmowali o Read more about Spotkanie z 21.09.2021 r. dot. potoku Przykopa[…]

Zebranie Wiejskie 12-09-2021 r.

W niedzielę 12.09.2021 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych odbyło się Zebranie wiejskie. W zebraniu oprócz mieszkańców Sołectwa uczestniczył także Zastępcy Burmistrza Starego Sącza pan Kazimierz Gizicki. Sołtys rozpoczynając zebranie omówił wykonanie poszczególnych Budżetu Sołeckiego na 2021 r., przede wszystkim temat zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę Read more about Zebranie Wiejskie 12-09-2021 r.[…]

XXXVII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

We wtorek 31sierpnia 2021 r. miało miejsce XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek przedstawił i podsumował działania prowadzone przez Gminę od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował m.in. o pracach projektowych dotyczących budowy mostku na potoku przysietnickim w Barcicach na Sapieńcu, projektowaniu drogi gminnej w Barcicach Read more about XXXVII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXXVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 26 lipca 2021 r. miało miejsce XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek omówił m.in. działania podejmowane przez Samorząd Starosądecki w ostatnim okresie, mające na celu pozyskanie nowych środków na inwestycje na terenie Gminy. W ostatnim okresie ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych Read more about XXXVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXXIV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. miało miejsce XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o trwających obecnie pracach związanych z realizacją kładki pieszszo-jezdnej na potoku Grabowskim w ciągu tzw. drogi do Dudczaków w Barcicach (jest to związane z nakazem rozbiórki z roku 1997 dotychczasowego Read more about XXXIV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

We wtorek 11.05.2021 r. miała miejsce XXXIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącz Pan Jacek Lelek omówił działania podejmowane przez Gminę prowadzone w okresie od ostatniej sesji. Burmistrz podsumował m.in. inwestycję prowadzoną w Barcicach, obecnie kończoną, obejmującą wykonanie kanału odwadniającego, biegnącego od DK87 do Popradu, wykonanie parkingu zarówno wzdłuż Read more about XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU[…]

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

W poniedziałek 29 marca 2021 r. miała miejsce XXXII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek omówił i podsumował działania podejmowane i prowadzone od czasu ostatniej sesji, która miała miejsce 21 stycznia 2021 r. Burmistrz poinformował m.in. o pozyskaniu przez Gminę środków w ramach wsparcia dla gmin Read more about XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU[…]

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

We wtorek 22 grudnia 2020 r. miała miejsce XXIX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Rada Miejska przyjęła projekt budżetu Gminy Stary Sącz na 2021 rok. Wszystkie wydatki w budżecie opiewają na kwotę 164 milionów 219 tysięcy złotych z czego wydatki majątkowe to 47 milionów 952 tysiące. Pojawia się deficyt w kwocie Read more about XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU[…]

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. miała miejsce XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie śmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz w 2021 roku. Przetarg wygrała firma Empol. Burmistrz oświadczył że stawki za wywóz są Read more about XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]

XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W piątek 30 października 2020 r. miała miejsce XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że rozstrzygnięte zostały kolejne przetargi dotyczące budowy oświetlenia w Gaboniu koło kościoła oraz na Woli Kroguleckiej – Brzozowice. Rozstrzygnięty został także przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Burmistrz poinformował, że Read more about XXVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]