Spotkanie z 21.09.2021 r. dot. potoku Przykopa

W dniu 21 września br. w świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych miało miejcie spotkanie dotyczące potoku Przykopa. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka, na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barcice Dolne i było odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców Naszego Sołectwa oraz mieszkańców Cyganowic. Mieszkańcy od dłuższego czasu alarmowali o Read more about Spotkanie z 21.09.2021 r. dot. potoku Przykopa[…]

Zebranie Wiejskie 12-09-2021 r.

W niedzielę 12.09.2021 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych odbyło się Zebranie wiejskie. W zebraniu oprócz mieszkańców Sołectwa uczestniczył także Zastępcy Burmistrza Starego Sącza pan Kazimierz Gizicki. Sołtys rozpoczynając zebranie omówił wykonanie poszczególnych Budżetu Sołeckiego na 2021 r., przede wszystkim temat zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę Read more about Zebranie Wiejskie 12-09-2021 r.[…]

XXXVII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

We wtorek 31sierpnia 2021 r. miało miejsce XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek przedstawił i podsumował działania prowadzone przez Gminę od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował m.in. o pracach projektowych dotyczących budowy mostku na potoku przysietnickim w Barcicach na Sapieńcu, projektowaniu drogi gminnej w Barcicach Read more about XXXVII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu[…]