HISTORIA SOŁECTWA

Barcice Dolne to miejscowość w całości położona na równinie, na lewym brzegu Popradu, na wysokości 325 m n.p.m. Jest najmniejszym obszarowo sołectwem gminy Stary Sącz. Poszczególne części wsi noszą nazwę: Gościniec, Drożdżówki. Domostwa zlokalizowane przy drodze głównej – Gościńcu. Drożdżówki położone są w zachodniej części wsi, poza zwartą zabudową. W granicach Barcic Dolnych znajdują się Read more about HISTORIA SOŁECTWA[…]

Przemysław Mairer Sołtys od roku 2015

W czasie sołtysowania Pana Przemysława Mairera zrealizowano m.in.: – zmianę punktową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcic Dolnych – w zakresie m.in. terenu Zielonej Drogi i Drożdżówek,  – wykonany został projekt i uzyskane zostało pozwolenie na budowę oświetlenia Zielonej Drogi wraz z odcinkiem od Państwa Gizickich do Państwa Buchmanów, – wykonano trzy oświetlenia dróg gminnych (Drogi Read more about Przemysław Mairer Sołtys od roku 2015[…]

Dariusz Młynarczyk Sołtys w latach 2010 – 2014

W czasie sołtysowania Pana Dariusza Młynarczyka zrealizowano m.in.:  – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa, – odbudowa Drogi Granicznej i Zielonej drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i burzowej, – wykonanie projektów oświetleń: Drogi Granicznej od Państwa Błaszczyków w stronę Popradu oraz Drogi na Stawki od państwa Baszczynów do Państwa Olesiów, – instalacja progów zwalniających, zakup Read more about Dariusz Młynarczyk Sołtys w latach 2010 – 2014[…]

Rafał Rams Sołtys w latach 2003 – 2011

W czasie dwóch kadencji sołtysowania Pana Rafała Ramsa zrealizowano m.in.: – nakładkę asfaltową na Zielonej drodze, – zrobiono drogę asfaltową pod Drożdżówkami (górą i dołem), – zrobiono drogę asfaltową od cmentarza po górę w stronę Szczuglinu, – zrobiono drogę asfaltową przy granicy Barcic Dolnych i Cyganowic, – wykonano remont kapitalny drogi przez Barcice Dolne z Read more about Rafał Rams Sołtys w latach 2003 – 2011[…]

Jan Olszak Sołtys w latach 1990 – 2002

Radny w latach 1984-1988 oraz 1988-1992 Za czasów kadencji Sołtysa Olszaka wiele dróg prowadzących do pól uprawnych zyskała nową utwardzona nawierzchnię, opracowany został projekt i wysiłkiem wszystkich mieszkańców Sołectwa wybudowany został budynek Świetlicy wiejskiej, w późniejszych latach przekształconej na „oddział zerowy” Szkoły Podstawowej w Barcicach.