Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcic

W związku z planowaną w 2021 roku zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Barcic przypominamy, że każda osoba posiadająca działki na terenie Barcic, chcący zmienić jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może teraz złożyć stosowny wniosek o taką zmianę.

We wniosku należy podać: dane właściciela działki który zwraca się z wnioskiem o przekształcenie, nr działki oraz należy wskazać o jaką zmianę się wnioskuje.

Gmina przeanalizuję wszystkie złożone wnioski i na ich podstawie przygotuje planowaną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Barcic.

Uchwałę o „Przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Barcicach” podejmie Rada Miejska Starego Sącz.

Po podjęciu tej uchwały każdy wnioskodawca będzie musiał jeszcze raz złożyć stosowny wniosek, tym razem na opracowanym przez Gminę wniosku (zostanie udostępniony na stronie Gminy Stary Sącz).

Jeżeli ktoś złoży wniosek przed podjęciem uchwały, a po podjęciu uchwały już nie powtórzy stosownego wniosku, jego wniosek nie zostanie uwzględniony.

Proszę pamiętać że zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wykonuje się raz na kilka lat, jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykorzystajcie okazję!