ZAPOTRZEBOWANIE NA KODY KRESKOWE

W związku z decyzją Burmistrza Starego Sącza o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miejskiego w terminie od 19 października 2020 r. do 6 listopoda 2020 r. Referat Ochrony Środowiska informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na etykiety z kodami kreskowymi na dwa sposoby:

1.  wysłanie e-maila na adres: 

gmina@starysacz.um.gov.pl

bdkolbon@starysacz.um.gov.pl

alabuda@starysacz.um.gov.pl

jkoszkul@starysacz.um.gov.pl

astawiarska@starysacz.um.gov.pl

w tytule wpisując: „KODY KRESKOWE”. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, adres nieruchomości oraz rodzaj kodów (ZMIESZANE / SEGREGOWANE / BIO),  których Państwo potrzebujecie.

2.  kontakt telefoniczny, wybierając podane nr telefonów: 18 449 77 06, 18 449 77 20, 18 449 77 21.

Wygenerowane kody zostaną Państwu przesłane pocztą.