XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 14 września 2020 r. miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., zgłoszeniu do programu inwestycji lokalnych adresowanego do samorządów sześciu projektów o wartości blisko 20 milionów złotych.

Zgłoszone projekty obejmują:

– budowę całodobowego Domu Pomocy Społecznej,

– rozbudowę szkoły podstawowej w Popowicach,

– budowę przedszkola w Przysietnicy ,

– rozbudowę przedszkola w Moszczenicy Niżnej

– budowę kładki nad ulicą Jana Pawła II łącząca Park&Ride z centrum miasta

– budowę żłobka w Starym Sączu.

Zgodnie z regułami programu, zgłoszone zadania muszą być zakończone do 2022 roku. Zgodnie z deklaracją Burmistrza szanse na pozyskanie dofinansowanie wszystkich projektów jest niewielka.

Dzięki otrzymanemu już dofinansowaniu z rządowej tarczy antykryzysowej Gmina Stary Sącz wybuduje w najbliższym czasie 2,5 km dróg: w Łazach Bienieckich „Gaj”- 300 mb, w Gaboniu ” Koło Cegielni” – 100 mb , na Myślcu „Do Maśków” – 260 mb, w Przysietnicy „Do Janczaka” – 140 mb i w Gaboniu „Przychód” – 480 mb.

W odpowiedzi na pytanie Radnej Małgorzaty Tokarczyk Burmistrz oświadczył, że podjęte zostaną wkrótce prace (wrzesień) nad opracowaniem koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej w Barcicach na terenie od Popradu w stronę Małej Równi. Wykonanie inwestycji planowane jest etapami.

W trakcie Sesji Radna Małgorzata Tokarczyk zwróciła się także do Burmistrza Jacka Lelka z pytaniem o stanowisko dot. przebudowy Drogi Krajowej 87 i pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji o planowaniu tranzytowego korytarza transportowego dla TIR-ów w Dolinie Popradu.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził że nie wyobraża sobie tranzytu tirów przez Barcice i Dolinę Popradu, informował także, iż w ubiegłym tygodniu Minister Transportu Andrej Adamczyk potwierdził plany budowy dwupasmowych dróg do Chyżnego i do Barwinka które maja stanowić w przyszłości połączenie tranzytowe na Słowację. Jednocześnie Burmistrz podkreślił, iż w Barcicach problemy są dzisiaj i obejmują one: feralne zakręty, fatalne skrzyżowanie na Przysietnicę oraz brak odwodnienia i chodników.

Burmistrz oświadczył „Nie ma miejsca w Dolinie Popradu na tranzyt tirów, ale droga w Barcicach jest do przebudowania. Trzeba robić wszystko, żeby tak się stało. Nie dawajcie sobie wmawiać bzdur o tysiącach tirów, które będą jeździć Doliną Popradu”.

W temacie tranzytu TIR-ów głos zabrał także Sołtys Barcic Tomasz Koszkul, apelując do Burmistrza o przeciwstawienie się planom uruchomienia korytarza transportowego dla TIR-ów w Dolinie Popradu. „Nie miejmy złudzeń, szykuje się prawdziwy armagedon w naszych miejscowościach począwszy od Starego Sącza, Cyganowic, Myślca, Popowic, Barcic Dolnych, Barcic, Woli Kroguleckiej, Przysietnicy, Rytra, Młodowa i kończąc na Piwnicznej-Zdroju” oświadczył Sołtys Koszkul.