XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

We wtorek 22 grudnia 2020 r. miała miejsce XXIX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Rada Miejska przyjęła projekt budżetu Gminy Stary Sącz na 2021 rok.

Wszystkie wydatki w budżecie opiewają na kwotę 164 milionów 219 tysięcy złotych z czego wydatki majątkowe to 47 milionów 952 tysiące. Pojawia się deficyt w kwocie 30 milionów 328 tysięcy, który zostanie pokryty z kredytów bądź pożyczek. 29 % wydatków budżetu gmina przeznaczy na inwestycje, które obejmują m.in. kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, dokończenie budowy „leśnego mola” na Miejskiej Górze i rozbudowy Galerii pod Piątką. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek podkreślał, że wszystkie wymienione inwestycje służą poprawie jakości życia i podniesienia atrakcyjności Starego Sącza jako dobrego miejsca do życia, ale i destynacji turystycznej.

Rada Miejska Starego Sącza podjęła uchwałę o wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2021 roku. Zostały one utrzymane na dotychczasowym poziomie. (Do maja 2021 roku ceny za wodę nie wzrosną. W maju 2021 r. po zatwierdzeniu przez organ regulacyjny tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie, podane zostaną nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Miasta Nowy Sącz, Miasta i Gminy Stary Sącz, gmin: Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Chełmiec, Grybów, Łącko na lata 2021-2024).

Podczas Sesji Rady Miejskiej radni pochylili się także nad projektem Uchwała w sprawie planowanej przebudowy drogi krajowej 87 w Barcicach i wyrażenia sprzeciwu dotyczącego skierowania tranzytu ruchu towarowego przez Barcice i Barcice Dolne na przejście graniczne Piwniczna/Mniszek. Uchwała została odrzucona przez starosądeckich radnych. Projekt uchwały przygotował klub Prawa i Sprawiedliwości na wniosek mieszkańców sołectw Barcice, Barcice Dolne, Wola Krogulecka.

Projekt w imieniu klubu PiS przedstawiła na sesji Radna Małgorzata Tokarczyk, która w swoim wystąpieniu mówiła m.in. „Kilka razy na sesjach powtarzaliśmy, że nie jesteśmy przeciwko rozbudowie tej drogi, nie wyobrażamy sobie tirów w Barcicach. My jako mieszkańcy Barcic chcemy móc żyć w tych Barcicach (…) Panie Burmistrzu, kto nam da gwarancje, że tego ruchu tirów nie będzie? Czy musi się nas stawiać pod murem? To jest nieludzkie. My nie chcemy ruchu tirów przez naszą miejscowość. Dajcie nam taką gwarancję (…) Proszę Państwa radnych o głosowanie za tą uchwałą. Przeciwstawiamy się temu, żeby nasze życie w Barcicach nie stało się gehenną”

Stanowisko radnych Gminnego Porozumienia Wyborczego przedstawił Radny Sławomir Szczepaniak który mówił m.in. „Z wielkim zdumieniem i dezaprobatą przyjęliśmy projekt uchwały przygotowany przez Klub Radnych PIS, który wyraża „sprzeciw dotyczący przebudowy drogi krajowej DK 87”. Od kilku lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi  prace projektowe przygotowujące  tę niezwykle ważną dla mieszkańców Sądecczyzny a szczególnie Barcic, Barcic Dolnych, Woli Kroguleckiej i Przysietnicy inwestycję – czyli przebudowę drogi krajowej 87 w Barcicach i Barcicach Dolnych. Na wszystkich dotychczasowych etapach tych prac władze Starego Sącza, a także mieszkańcy byli zapraszani do wyrażania swoich opinii o projekcie. W efekcie zgłaszanych przez mieszkańców i samorząd wniosków, projekt przybrał bardzo korzystną dla lokalnej społeczności postać, uwzględniając nasze uwagi dotyczące problemów związanych bezpośrednio lub pośrednio z otoczeniem drogi krajowej.

Najważniejsze to:

– złe odwodnienie drogi, doprowadzające do podtopień obszarów przylegających

– niebezpieczne zakręty, na których niezwykle często dochodzi do wypadków i kolizji

– brak chodnika w Barcicach Dolnych

– niezwykle niebezpieczny i nie spełniający żadnych warunków technicznych zjazd na drogę powiatową w kierunku Przysietnicy.

Klub GPW uważa, że w dobrze pojętym interesie mieszkańców  leży teraz jak najszybsze doprowadzenie przygotowanego projektu do fazy realizacji.  I na tym winny skupiać się działania Burmistrza, Wysokiej Rady, Sołtysów oraz całej lokalnej społeczności. (…) Czym kończy się nieodpowiedzialny udział w konsultacjach mogliśmy się przekonać  przy okazji tej inwestycji już kilka miesięcy temu. Negatywna opinia niewielkiej, lecz aktywnej grupy mieszkańców wpłynęła na odrzucenie przez GDDKiA koncepcji  budowy ronda w centrum Barcic. Odrzucono rozwiązanie,  które z pewnością w bardzo znaczący sposób wpłynęło by na poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Nie chcemy, aby eskalacja takich postaw całkowicie zaprzepaściła ogromną szansę na przebudowę tej drogi i rozwiązanie wielu problemów które przez ponad 10 lat zgłaszali mieszkańcy Barcic. (…) Poruszony w projekcie uchwały autorstwa Klubu Radnych PIS temat ewentualnego tranzytu tirów przez przejście graniczne w Mniszku uważamy za temat zastępczy, wzbudzony przez Komitet Protestacyjny w Piwnicznej, obliczony na podsycenie w mieszkańcach lęków i obaw. (…) Podkreślmy, że w obecnej chwili nie zapadają żadne decyzje odnośnie prowadzenia tranzytu ciężarowego przez Sądecczyznę. Dlatego Klub Radnych Gminne Porozumienie Wyborcze, pomimo tego, że również uważa, że ewentualny przyszły transport towarowy przez Sądecczyznę powinien być poprowadzony inną trasą niż gęsto zaludniona Dolina Popradu,  uznaje jednak za bezzasadne łączenie tego tematu z niezwykle potrzebną, korzystną  i oczekiwaną przez mieszkańców przebudową DK87. (…) Dlatego GPW wnioskuje o odrzucenie projektu uchwały”.

Do oświadczenia klubu GPW odniósł się radny klubu PiS Robert Rams, który stwierdził że: „Oświadczenie klubu GPW stara się wprowadzić mieszkańców Starego Sącza w błąd, projekt uchwały zaproponowanej przez klub PiS w żadnym stopniu nie mówi o tym, że jesteśmy przeciwni rozbudowie DK 87 (…) Mówiąc o tirach mamy na myśli ruch tranzytowy międzynarodowy. Sto razy powtarzaliśmy, ze nam nie chodzi o zatrzymanie tej inwestycji. (…) Moje zdanie było proste. Trzeba zapewnić mieszkańców Barcic, że nigdy nie dojdzie do międzynarodowego ruchu tranzytowego przez Barcice”.

Głos w dyskusji zabrał także Burmistrz Jacek Lelek który swoje słowa skierowała do radnych klubu PiS mówiąc m.in. „Mówicie, że nie jesteście przeciwko przebudowie (…) To w takim razie jak zrozumieć pierwsze zdanie w waszym projekcie uchwały (…) „wyrażamy sprzeciw dotyczący przebudowy DK 87″(…) Skoro wyrażacie sprzeciw to nie mówcie, że nie wyrażacie sprzeciwu. Jeżeli wyrażacie sprzeciw to nie w ten sposób. Albo jesteście ZA albo jesteście PRZECIW. Połączyliście te dwa zupełnie odrębne tematy. (…) Na naszych spotkaniach nigdy nie padło hasło o tranzycie międzynarodowym. GDDKiA jeśli chciałoby zrealizować to co jest ich zadaniem, czyli podnieść nośność drogi to wystarczy, że sfrezują nawierzchnię i zostawią Barcice w świętym spokoju i nawet nie będziecie wiedzieć kiedy wjadą tam frezarki. Naprawdę. Oni nie muszą nic przebudowywać. (…) Zaproponowaliśmy Wam przecież rondo, które w Barcicach zrobiłoby fantastyczną robotę jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Spowolniłoby ruch. Zadecydowaliście, jako mieszkańcy, że ronda nie chcecie. (…) Sprowadziliście całą sprawę do tranzytu. Zejdźmy na ziemię. Nikt o tranzycie nie mówi. Dzisiaj w interesie mieszkańców Barcic jest przebudowa drogi krajowej. Wykorzystajcie szanse, która jest i wszystkie ręce na pokład. Nie uczcie się od innych, którzy potrafią blokować. Ta uchwała nie niesie nic pozytywnego oprócz niepokoju (…) Dzisiaj żadna decyzja w tym zakresie nie zapada. Na protestowanie będzie czas. Skupmy się, bo ten projekt jest fantastyczny, a już ma pod górkę. (…) Pamiętam, jak 16 lat temu śp. burmistrz Marian Cycoń oddawał pieniądze do GDDKiA, bo zablokowana została przez mieszkańców inwestycja budowy chodnika w Barcicach. Dzisiaj minęło 16 lat i GDDKiA nawet nie chce słyszeć o tym chodniku, a wtedy dali pieniądze. Okazje nie trwają wiecznie. Powinniśmy podpisać się dzisiaj obiema rękami, że Rada Miejska jest za przebudową drogi krajowej w Barcicach”.

Jak zagłosowali radni?

Uchwałę poparli Radni: Faron Grzegorz (PiS), Gryźlak Grzegorz (GPW), Łomnicka Elżbieta (GPW), Marmuszewska Maria (PiS), Rams Robert (PiS), Skalski Grzegorz (PiS), Szewczyk Lidia (PiS), Świtecki Jan (PiS), Tokarczyk Małgorzata (PiS)

Radni, którzy odrzucili uchwałę: Dziedzic Julia, Florek Władysław. Golonka Zofia, Myjak Andrzej (PiS), Sobczak Jerzy (PiS), Stawiarski Andrzej, Szczepaniak Sławomir, Sznajder Magdalena, Tokarczyk Jan, Zięba Ewa, Zych Andrzej

Radny Marian Potoniec wstrzymał się od głosu.