XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 20 grudnia 2019 r. miała miejsce XVII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o porozumieniu zawartym z Prezydentem Nowego Sącza dotyczącym współpracy w zakresie transportu publicznego na lata 2020 – 2023. Porozumienie określa nowe zasady wyliczenia kwoty dopłat do komunikacji autobusowej M.P.K. ponoszonych przez Gminę Stary Sącz. Burmistrz wyraził zadowolenie z faktu iż współpraca została podtrzymana i mieszkańcy Starego Sącza i całej gminy będą mieli zapewniony transport nowoczesnym  taborem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Nowy Sącz, także z wykorzystaniem  starosądeckiego dworca Park&Ride. W nowym roku zostaną podjęte rozmowy dotyczące siatki połączeń autobusowych M.P.K na terenie Gminy Stary Sącz. Burmistrz zaprzeczył pojawiającym się doniesieniom, że po otwarciu dworca Park&Ride znikną przystanki ze Starosądeckiego Rynku. Oświadczył że Park&Ride będzie służyć jako miejsce przesiadkowe, a także jako parkingi dla samochodów, które odciążyć mają wąskie uliczki Starego Sącza. Płyta Rynku nadal będzie dostępna dla mieszkańców, tak samo jak i zlokalizowane w centrum przystanki autobusowe.

Burmistrz Jacek Lelek poinformował również o podpisaniu przed sądowego porozumienie z Firmą AVR dotyczące nowych stawek opłat za wywóz śmieci które będą obowiązywać od 01-04-2020 r. stawki wzrosną prawdopodobnie o ok. 40 – 50 %. Decyzję o podwyżkach podejmą Radni prawdopodobnie na styczniowej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz w odpowiedzi na pytania zarówno Sołtysa Barcic Dolnych jak i Radnej Małgorzaty Tokarczyk dotyczących prac związanych z zabezpieczeniem potoku Przykopa w Barcicach Dolnych, oświadczył, że zlecił podjęcie podległym mu urzędnikom działań zmierzających do „wytyczenia linii brzegowej” potoku Przykopa, co jest działaniem niezbędnym do podjęcia prac zabezpieczających ten ciek wodnego.

W trakcie sesji Radni przyjęli także Uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Według przyjętej taryfy Sądeckich Wodociągów na lata 2018 – 2021 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Miasta Nowy Sącz, Miasta i Gminy Stary Sącz, gmin: Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Chełmiec, Grybów, Łącko, obowiązywać będą następujące wysokości cen i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


od 28.05.2019 r do 27.05.2020 r. od 28.05.2020 r. do 27.05.2021 r.
Cena netto 1 m wody (bez uwzgl. 8 % podatku Vat) 7,26 7,44
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych 4,49 4,49
Cena netto 1 m ścieków (bez uwzgl. 8 % podatku Vat) 8,05 8,26
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 5,97 5,97

W związku z powyższym w okresie od 01.01.2020 r. do 27.05.2020 r. po uwzględnieniu dopłaty Gminy Stary Sącz mieszkaniec zapłaci:

– 5,90 zł netto za 1 m dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych w wysokości 4,09 netto.

– 6,40 zł netto za 1 m odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 netto.

W okresie od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r. po uwzględnieniu dopłaty Gminy Stary Sącz mieszkaniec zapłaci:

– 6,08 zł netto za 1 m dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych w wysokości 4,09 netto.

– 6,61 zł netto za 1 m odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 netto.

Dopłaty w skali roku nie przekroczą wielkości podatku od nieruchomości jaki jest płacony przez „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. do budżetu Gminy Stary Sącz.

W trakcie sesji Radni uchwalili także Budżet Gminy Stary Sącz na 2020 r. zgodnie z założeniami przedstawionymi na XVI sesji Rady Miejskiej.