XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 3 lutego 2020 r. miała miejsce XIX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Z-ca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki poinformował m.in. o przygotowaniu i ogłoszeniu przetargów na wykonanie kanalizacji sanitarnej: Moszczenicy Wyżnej, Mostek i Gołkowic Dolnych. Poinformował że przygotowywane są i wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie oświetleń ulicznych na terenie Gminy Stary Sącz:

– drogi powiatowej na odcinku Stary Sącz – Moszczenica

– ZIELONEJ DROGI W BARCICACH DOLNYCH (koszt 147 000 zł)

– ul. Do Bielaków w Moszczenicy Wyżnej.

Z-ca Burmistrza Starego Sącza poinformował także iż jeszcze w tym roku PKP rozpocznie prace związane z przebudową dworca kolejowego w Starym Sączu oraz z rewitalizacją dworca w Barcicach. Prace potrwają do końca przyszłego roku.

W trakcie Sesji Radni Starego Sącza podjęli uchwałę w sprawie podwyżki cen za wywóz śmieci z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz. Dotychczas mieszkańcy płacili 10 zł od osoby, wg nowych stawek kwota ta wzrosła do 20 zł! Taka podwyżka czeka tych mieszkańców, którzy śmieci segregują. Z kolei osoby, które nie chcą segregować odpadów zapłacą 70 zł miesięcznie.

Radni uchwalili także zniżkę w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby, tylko dla tych mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Wtedy koszty wywozu odpadów za jednego mieszkańca wyniosą 18 zł miesięcznie. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji zawierającej oświadczenie, że nieruchomość na której powstają odpady komunalny wyposażona jest w przydomowy kompostownik w którym zagospodarowane będą wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości.

Wiceburmistrz Kazimierz Gizicki zapowiedział także wprowadzenie kolejnych zniżek dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Jak zapewnił Wiceburmistrz ulgi te będą wprowadzone do końca marca.

Głosowanie radnych: