XII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W czwartek 22.08.2019 r. miało miejsce XII posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. zebranych o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie ścieżki w koronach drzew na miejskiej górze w Starym Sączu. Złożona została jedna oferta na kwotę 5.295.000,00 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości 1.000.000,00 EURO. Zgodnie z deklaracją Burmistrza, ze względu na kluczowy charakter tej inwestycji dla Gminy, pozostała kwota zostanie wygospodarowana ze środków gminnych.

Burmistrz poinformował także o wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu remontu kapliczki N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Cyganowicach. W Starym Sączu na Osiedlu Zachód oraz na ul. Węgierskiej przy granicy z Barcicami Dolnymi wykonywana jest obecnie kanalizacja sanitarna. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji Mostek, natomiast planowany przetarg na kanalizację sanitarną w Moszczenicy Wyżnej i Gołkowicach Dolnych będzie ogłoszony w formule „zaprojektuj i wykonaj”. Na ww. odcinki kanalizacji Gmina ma zapewnione finansowanie. Burmistrz poinformowała także o podpisaniu umowy na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych. Prace będą prowadzone od 3 września do końca października br.

Wykonana została nawierzchnia betonowa na drodze gminnej do Państwa Kożuchów w Barcicach Dolnych. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że zabezpieczone zostały środki na rozbudowę drogi powiatowej Barcice – Wola Krogulecka wraz z budowa parkingu koło Szkoły w Barcicach.

Burmistrz poinformował także, że Zastępca Burmistrza Pan Kazimierz Gizicki w dniu 31.07.2019 r. uczestniczył w Krakowie w spotkaniu dotyczącym wykonania odwodnienia DK 87 w Barcicach i Barcicach Dolnych. W trakcie spotkania potwierdzono przebieg planowanego odwodnienia i ustalono szczegóły dotyczące współfinansowania inwestycji przez GDDKiA. Jednocześnie Burmistrz poinformował, iż na dzień dzisiejszy nie podjęto jeszcze decyzji dotyczącej wykonania ronda lub innej formy skrzyżowania przebudowywanej DK 87 w centrum Barcic.