Spotkanie dot. poprawy stanu zabezpieczeń przejazdów kolejowych.

W poniedziałek 06.05.2019 r. w Bibliotece w Barcicach miało miejsce spotkanie dotyczące problematyki zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Barcic Dolnych i Barcic.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele P.K.P. Polskie Linie Kolejowe S. A., Urzędu Gminy Stary Sącz na czele z Burmistrzem oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Barcic Dolnych i Barcic. Przedstawiciele P.K.P. P.L.K. omówili poziom zabezpieczeń wszystkich przejazdów znajdujących się na linii kolejowej biegnącej przez Barcice Dolne i Barcice. Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poddał pod rozwagę zgromadzonych pomysł weryfikacji zasadności istnienia wszystkich obecnych przejazdów przez tory. Zaproponował rozważenie możliwości zlikwidowania jednego bądź dwóch przejazdów w zamian za podniesienie stanu bezpieczeństwa pozostałych przejazdów oraz wykonania nowej drogi łączącej przejazdy, usytuowanej wzdłuż torów. Jednocześnie Burmistrz zadeklarował, że żadne zmiany nie będą wprowadzone wbrew mieszkańcom. Szczególne emocje wzbudził przejazd kolejowy usytuowany w Barcicach Dolnych koło Pana Urbana. Mieszkańcy wyrazili stanowczy sprzeciw co do ewentualnej likwidacji przedmiotowego przejazdu i wystosowali pismo do P.K.P. P.L.K. z prośbą o podniesienie poziomu zabezpieczenia tego konkretnego przejazdu