Rok 2020 w Sołectwie Barcice Dolne.

  • wykonanie siłowni na otwartym powietrzu, chodnika, uzupełnienie paneli ogrodzeniowych boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie projektu oświetlenia i monitoringu kompleksu sportowego
  • wykonanie oświetlenia zielonej drogi
  • przebudowa, podniesienie poziomu zabezpieczenia przejazdu kolejowego k. Pana Urbana
  • zmiana numeracji budynków, przyjęcie i wprowadzenie nazw ulic
  • organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic i Sołectwem Barcice