Preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców

Od 3 listopada 2022 r. można składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach. Uchwalone przez Parlament przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom.

Ustawa zakłada, że gminy mogą kupować węgiel do 1,5 tys. zł za tonę brutto, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę brutto.

Zgodnie z nowymi regulacjami do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym.

Zakup preferencyjny węgla będzie dokonywany na podstawie wniosku składanego do gminy właściwej ze względu na miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Proces sprzedaży będą obsługiwać przedsiębiorstwa z terenu gminy zajmujące się sprzedażą opału.

Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi kupujący.

Wnioski należy składać na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, lub drogą elektroniczną przez e-Puap podpisane profilem zaufanym. Adres skrzynki e-Puap: /xkk2740tcp/skrytka

Wniosek-o-zakup-wegla

Wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-w-terminie-do-31-grudnia-2022-r.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości w tej sprawie można otrzymać pod numerem telefonu 18 449 77 31 lub pisząc na adres: zakupwegla@starysacz.um.gov.pl