Odbiór węgla zakupionego po preferencyjnych cenach…

Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu na preferencyjny zakup węgla zostaną poinformowani telefonicznie o terminie zgłoszenia się do urzędu, konieczności dokonania płatności oraz terminie odbioru węgla.

Koszt jednej tony węgla (bez względu na jego rodzaj) w Gminie Stary Sącz wynosi 1950,00 zł brutto.

Po dokonaniu płatności (wpływie wpłaty, w przypadku dokonania płatności przelewem bankowym) Wnioskodawca otrzyma fakturę za zakup węgla w pokóju nr 16 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Zostanie także poinformowany o odbiorze zakupionego węgla ze wskazanego składu opałowego. Wnioskodawcy zostali przypisani do danego składu opałowego ze względu na adres zamieszkania.

Płatności można dokonać:

 • gotówką w kasie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00,
 • kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w pok. nr 1 oraz nr 10,
 • przelewem bankowym na numer rachunku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu:
  50 8816 0001 2001 0000 0013 0044 z adnotacją: Zakup węgla oraz podając imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy. W przypadku płatności przelewem bankowym możliwość wystawienia faktury nastąpi po faktycznym wpłynięciu środków na rachunek Urzędu, tj. ok. po upływie dwóch dni roboczych.

Na terenie gminy usługę składowania i wydawania węgla świadczą następujące składy opałowe:

 1. Firma Handlowo-Usługowa „BUDROL” S.C. Sychowski Władysław, Sychowski Włodzimierz, Magazynowa 1, Stary Sącz;
 2. Transport ciężarowy Tadeusz Pietrzak Partyzantów 30A, Stary Sącz;
 3. Firma Handlowo-Usługowa PORĘBSKI Marek Porębski, Anna Porębska, Józef Porębski s.c. Bandurskiego 14A, Stary Sącz;
 4. Firma Handlowo-Usługowa P-TRANS Kakuba Paweł, Barcice 272;
 5. Firma Usługowo-Handlowa „ROLBUD” Spółka Jawna Zofia i Władysław Sychowscy Gołkowice Górne 1,
 6. Harnaś s.c. Sprzedaż materiałów budowlanych Gołkowice Dolne 79.

Transport węgla z punktu składowania do miejsca wskazanego przez odbiorcę jest odpłatny, na warunkach uzgodnionych z przedstawicielem składu opałowego.