Miasteczko rowerowe w Barcicach

W Barcicach powstawanie Miasteczko Rowerowe. Miasteczko powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie trasy rowerowej EuroVelo 11, tuż przy Przystani Rowerowej w Barcicach, gdzie już jest  infrastruktura rekreacyjna m.in. plac zabaw, wiata i scena. Obiekt będzie pełnił funkcję rekreacyjno – szkoleniową służącą do nauki zasad ruchu drogowego. Na terenie obiektu zaprojektowane zostały nawierzchnie utwardzone, betonowe oraz z kostki betonowej odwzorowujące w miniaturze elementy dróg na których symulowany jest ruch odbywający się na drogach publicznych. Na obszarze miasteczka rowerowego odwzorowane będą sytuacje drogowe w zakresie ruchu pojazdów samochodowych, rowerów i pieszych. Jednym z zasadniczych elementów będzie miniatura skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo obszar miasteczka zostanie doświetlony przez rozbudowę istniejącego oświetlenia parkowego. Stary Sącz dostał dofinansowanie na w/w budowę od zarządu Województwa Małopolskiego, pomoc Województwa Małopolskiego wyniesie 166 050,00 zł przy około 332 100,00 zł całkowitych kosztach projektu.