Kawiarenka Senioralna

W ostatni czwartek zakończyliśmy pierwszą edycję spotkań adresowanych do Barcickich Seniorów prowadzonych pod hasłem „KAWIARENKA SENIORALNA”.

KAWIARENKA SENIORALNA otworzyła swoje podwoje dla Barcickich Seniorów 26 maja br., w kolejne czwartki o godz. 17 odbywały się spotkania w świetlicy wiejska w Barcicach Dolnych, spotkania w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez gospodynie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic.

Projekt finansowany był ze środków Gminy Stary Sącz, w ramach zadania publicznego „Działania służące aktywizacji i integracji społecznej seniorów, w tym zwłaszcza osób samotnych, prowadzenie Klubów Seniora” oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic.