IV sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

We wtorek 26 lutego 2019 r. miało miejsce IV posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Zastępca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki poinformował m. in o podpisaniu umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych. Inwestycja, która będzie wykonana w bieżącym roku, uzyskała dofinansowanie w ramach programu „LIDER” (60% dofinansowania). Burmistrz przedstawił także, iż wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z wnioskiem o dofinansowanie remontu dróg gminnych, w tym: droga do Państwa Kożuchów (372 mb – wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach tzw. dróg rolniczych) i remont drogi Barcice – Skrajnia (275 mb – wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie). Decyzja co do dofinansowania ww. wniosków powinna być znana do końca marca br. Burmistrz poinformował także o planowanym podpisaniu umowy na remont Centrum Kultury Rynek 5 z rozbudową o Galerie Sztuki. Wybrana oferta opiewa na kwotę 11.108.000 zł co wiąże się z koniecznością dokonania przez Radę Miejskąprzesunięcia środków w wysokości 1.500.000 zł. Ponadto, Burmistrz poinformował, że do końca września br. zostanie wykonane rondo obok budowanego obecnie dworca i parkingu Park & Drive w Starym Sączem przy na skrzyżowaniu ulic Pod Odrodami i Jana Pawła II.