Administracja

  • ADMINISTRACJA SOŁECTWA BARCICE DOLNE Sołtys: Przemysław Mairer   Rada Sołecka: Agata Koszkul-Gomułka, Wiesława Kantor, Paweł Gorczowski, Rudolf Soboń, Andrzej Pustułka.