Barcickie Kolędowanie

W święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2020 r. w Barcickiej Bibliotece, już po raz piąty odbyło się Barcickie Kolędowanie, przygotowane przez Sołtysów Barcic, Barcic Dolnych oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic. Imprezę swoją obecnością uświetnił m. in.: Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek oraz Zastępca Burmistrza Pan Kazimierz Gizicki.

Spotkanie rozpoczęli Sołtysi Barcic Tomasz Koszkul oraz Barcic Dolnych Przemysław Mairer, którzy przywitali przybyłych gości oraz złożyli życzenia noworoczne. Zaprosili wszystkich zebranych do obejrzenia spektaklu Bożonarodzeniowego oraz wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek.

W spektaklu wystąpili członkowie Barcickiej Grupy Teatralnej, reżyserowała go Zofia Trzcińska, a za oprawę techniczną odpowiadał Krzysztof Ogorzały.

Sztuka opowiadała o wydarzeniach, które miały miejsce przed przyjściem na świat Syna Bożego. Akcja rozgrywała się w niebie, w którym Bóg przekonał Jezusa aby przyszedł na świat i pomógł ludziom uzyskać zbawienie. W drugiej części spektaklu zobaczyliśmy tradycyjną szopkę, do której przybyli pięknie śpiewający wędrowcy.

Po spektaklu zabrał głos Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, który gratulował aktorom i organizatorom. Podkreślał również, iż w Barcicach można zawsze świetnie spędzić czas w bardzo miłym gronie mieszkańców, licznie przybywających na takie imprezy.

Na zakończenie zgromadzeni goście mogli wspólnie pośpiewać kolędy przy akompaniamencie akordeonów, na których grali: Krzysztof Ogorzały i Piotr Wilczyński, a także skosztować wspaniałych wypieków, przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic.